Hare And Hounds

Desková hra z 19. století původem z Francie kombinuje extrémní jednoduchost s mimořádným strategickým důvtipem. V každém tahu se jeden lovecký pes přesune na sousední prázdné pole, po něm následuje obdobný pohyb zajíce. Lovečtí psi se mohou přesouvat pouze svisle a dopředu (nikoliv zpět), zatímco zajíc se může pohybovat kterýmkoliv směrem. Lovečtí psi zvítězí, když chytí zajíce do pasti tj., když zajíc nemá možnost se dále pohybovat. Zajíc může zvítězit dvojím způsobem. Může uniknout tj. ocitne se vlevo za hřbety všech psů. Anebo tím, že se psi 10 krát za sebou přesunují pouze směrem nahoru a dolů (tj. bez pohybu dopředu). Hrajete-li za lovecké psi, označte myší nejprve psa, jehož chcete přesouvat a poté pole, na kterého chcete tohoto psa přemístit. Hrajete-li zajíce, stačí pouze myší zvolit libovolné povolené pole.